Fašiangová nálada vo Veľkej Ide

Čas mäsopustu slávili mladí účastníci programu druhošancového vzdelávania v komunitnom centre vo Veľkej Ide karnevalom.

Húževnatosť v úsilí a Ezopova bájka ako rapový song

Január sa vo Veľkej Ide niesol v znamení vytrvalosti. Prebiehalo testovanie účastníkov

Vianočný čas

Vianočná atmosféra a dobrá nálada vládli v predvianočnú nedeľu aj u žiakov z klubu FIE vo Veľkej Ide.

Krásne ďakujeme všetkým, ktorí na nás myslia!

V školskom klube FIE vo Veľkej Ide vládla v stredu pravá vianočná nálada.

Radosť zo škatule od topánok

Ešte v polovici novembra sa nám do ETP ozvala pani Zdeňka Sobotová, ktorá má v Diakonii Českobratskej cirkvi evanjelickej na starosti...