Presvedčili sme sa

„Sme vďační, že realizácia projektu Komunita na ceste k prosperite prispela k tomu, že naši klienti a naši zamestnanci mohli presvedčiť...

Oslovili sme jedenásť krajín

Komunitné centrum ETP v Rankovciach dnes navštívili odborníci z jedenástich štátov strednej a východnej Európy, ktorí vo svojich krajinách manažujú  projekty podporené zo...

Tlačová správa – Prezentácia výsledkov projektu Komunita na ceste k prosperite pre účastníkov seminára, ktorý organizuje Úrad vlády SR

Vzácni hostia zo Švajčiarska, strednej a východnej Európy navštívia 15. júna t. r. okrem iných miest aj obec Rankovce, kde  sa...

Švajčiari hodnotili projekt Komunita na ceste k prosperite

Cieľom Švajčiarskeho finančného mechanizmu je prispieť k zníženiu sociálnych a ekonomických rozdielov v rámci rozšírenej EÚ a prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov...

Leták Učíme sa učiť sa

Deti zo segregovaných rómskych komunít začínajú povinnú školskú dochádzku spravidla bez predchádzajúcej predškolskej prípravy.