V čom je inovatívnosť

Prezentáciu  Budujeme nádej  predniesla Slávka Mačáková na pracovnom stretnutí so zástupcami úradu práce, s donormi a partnermi  v Rankovciach a...

Bývanie win-win-win

Nápadito naaranžované záclony už zvonka prezrádzajú, že domáci si svoj príbytok starostlivo zveľaďujú. „Nech sa páči,“ pozýva dovnútra pán Miloš...

Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu

Vo vlastných domoch prežije prvé Vianoce šesť mladých rodín s trinástimi deťmi z marginalizovanej rómskej komunity v Rankovciach.

Inšpirovali sme študentov

Na dvojdňovom osvetovo-vzdelávacom stretnutí sa 26. a 27. novembra zišli študenti sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Ružomberok so zamestnancami...

Návšteva z Nórska

Christian Grotnes Halvorsen, senior expert nórskeho Ministerstva zahraničných vecí zo sekcie pre centrálnu Európu a finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, navštívil...