PHaSR Spišský Hrhov

PHaSR Spišský Hrhov

Na začiatok je potrebné spomenúť, kto prišiel s myšlienkou vypracovať PHaSR.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je každá obec/mesto povinná vypracovať strednodobý plánovací dokument na podporu svojho...

PHaSR – metodika

PHaSR – metodika

ETP Slovensko pri príprave a spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) obce vychádza z metodiky, ktorej základom sú multisektorálny...