Deti z osady na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou v letnom tábore

Malá Lučivná 20. augusta – Tri futbalové tímy detí z detských domovov a sociálne odkázaných rodín si na záver svojich prázdnin zahrali...

Hlasy pre zajtrajšok

Nezáleží na tom odkiaľ ste. Dôležité je to, čo nás spája. Umenie.

Cena za sociálnu integráciu ERSTE 2011

Naša Cena za sociálnu integráciu.

Divadlo z chatrče v Bratislave

www.stv.sk

V ambulancii sa hanbia

Terénnu sestru ETP SLOVENSKO Gabrielu Valentovičovú v komunitách dobre poznajú. Prichádza do nich pravidelne, do každej aspoň raz za mesiac. Vedie...