Zber byliniek

Zber byliniek

Tento letný mesiac prebiehali školenia a iné aktivity v rámci komunitného centra štandardne.

Správa o činnosti  – Projekt „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“  – Sabinov

Správa o činnosti – Projekt „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ – Sabinov

Spolupráca s ETP Slovensko sa začala súčasne s rozbehnutím tohto projektu v meste Sabinov. V rámci tohto projektu boli realizované...

Spevácke hviezdy v Rudňanoch

Spevácke hviezdy v Rudňanoch

26. júla sa nám podarilo v spolupráci s hudobnou skupinou Sendreiovci zorganizovať kultúrne popoludnie v lokalite 5RPII.

Futbalový turnaj pre všetkých

Futbalový turnaj pre všetkých

Dostali sme pozvanie na futbalový turnaj, ktorý organizovalo Komunitné centrum Hodejov dňa 19.6.2010.

Mikropôžičkový program

Mikropôžičkový program občianskeho združenia ETP Slovensko ponúka prijateľnú alternatívu pre sociálne slabých jedincov a rodiny na zlepšenie kvality bývania.