Týždeň plný práce a športu zakončili tancom

V komunitnom centre v Starej Ľubovni pokračovalo testovanie

Ako sme budovali nádej v roku 2018

Projekt Budujeme nádej na Luníku IX  – Kapitola 2 bol pokračovaním kultúrno-vzdelávacích aktivít naštartovaných v roku 2017 v rámci projektu...

Húževnatosť v úsilí a Ezopova bájka ako rapový song

Január sa vo Veľkej Ide niesol v znamení vytrvalosti. Prebiehalo testovanie účastníkov

How is the life of minorities in Košice?

IntegRAre! Colourful Life – Diverse Košice was the name of the public event organized by ETP Slovakia in cooperation with...

Ako sa žije menšinám v našom meste?

IntegRare! Život v pestrosti – rôznorodé Košice bol názov podujatia pre verejnosť,