Začiatok výstavby v Rankovciach

Začiatok výstavby v Rankovciach

Bývanie je socializačná téma – Video

Bývanie je socializačná téma – Video

Záver seminára o sociálnom bývaní, ktorý  zorganizovalo ETP Slovensko

Pomôcť tam, kde treba – Video

Pomôcť tam, kde treba – Video

Diskusia na odbornom seminári  o sociálnom bývaní,

Komplexný prístup – Video

Komplexný prístup – Video

Slávka Mačáková a Slávo Kutaš z ETP a Stanislav Hada, starosta Rankoviec na odbornom seminári o sociálnom bývaní,

Ako je to vo svete – Video

Ako je to vo svete – Video

Katarína Smatanová na odbornom seminári  o sociálnom bývaní,