Vlastný erb

Posledné aprílové stretnutie Deviatka žije! viedol grafik Igor Kupec. Deti si vytvárali vlastný erb.

The Right Roma on the Job! #rightroma #1may

On May 1st, all 8 countries involved in the RARE: Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource project...

Právo Rómov na prácu #rightroma #1may

1. mája všetkých osem krajín zapojených do projektu RARE: Meníme diskurz, meníme prax: Rómovia ako ľudské zdroje spoločne oslávi právo Rómov uplatnenia...

Košice: a migrant-friendly city?

The first focus group meeting of project INTEGRA, promoting understanding between the communities of foreigners and local citizens of the...

Košice – mesto priateľské k cudzincom?

Prvé stretnutie fokusovej skupiny v rámci projektu INTEGRA, ktorý podporuje hlbšie vzájomné porozumenie medzi komunitami cudzincov a domácimi obyvateľmi miest Európskej únie,