From Podsadek to Poland

A microbus stopped at the Ľubovňa castle to drive children from the Podsadek settlement in Stará Ľubovňa to NowySacz in...

Z Podsadku do Poľska

Mikrobus z Ľubovnianskeho hradu odviezol deti z osady Podsadek v Starej Ľubovni do Noveho Saczu,  aby tam v rámci cezhraničného projektu vystúpili na konferencii...

Rozprávka pred očami – Prvý raz v Romathane

„Ideme do divadla!!! Do Romathanu!,“ tešili sa drobce zo Šace a z Veľkej Idy. Celkom dobre nevedeli, čo ich čaká, ale...

Vidíme sa na Markíze!

Pozrite si šot, ktorý odvysielala televízia Markíza vo svojich hlavných spravách 25. októbra t. r. 

See us on TV Markíza !

Do not miss the report aired on the main news of TV Markíza on 25 October 2014. Entitled „Gold for...