Bratislava trip: deň prvý

Utorok, ráno 6:30 hod., autobus zastaví pri kancelárii ETP v Košiciach, v ňom už sedí päť detí, ktoré pravidelne navštevujú komunintné centrum...

Umenie je cesta, ako nájsť svoje korene

Slovenský syndikát novinárov, 21. máj 2014 – V piatich komunitných centrách, zapojených do projektu Art4Rom, od februára pravidelne prebiehajú tvorivé krúžky, kde...

„Budovať sociálny kapitál nás nič nestojí“

Študenti Fakulty verejnej správy na UPJŠ v Košiciach v dňoch 13. – 14. mája 2014 zavŕšili semináre vysokoškolského predmetu Projektový manažment v teréne...

Poďakovanie

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie spoločnosti CBRE s.r.o. so sídlom v Bratislave za darovanie 12 ks kancelárskych stoličiek, ktoré boli rozmiestnené...

Dôstojné bývanie si vedia zabezpečiť aj sami

Štyri mladé rómske rodiny z obce Rankovce si svoje vlastné domy nielen postavili, ale aj zaplatili. Dokázali tým svojim priateľom a známym,...