Dôstojné bývanie si vedia zabezpečiť aj sami

Štyri mladé rómske rodiny z obce Rankovce si svoje vlastné domy nielen postavili, ale aj zaplatili. Dokázali tým svojim priateľom a známym, ale aj celej verejnosti, že snaha o dôstojný život je motiváciou k tomu, aby sa sami zapojili do celého procesu výstavby a financovania nového bývania.

Pozrite si reportáž odvysielanú v rámci relácie Správy RTVS, ktorá zachytáva dva modely svojpomocnej výstavby domov, ten, ktorý pilotne zrealizovalo občianske združenie ETP Slovensko, a ten, ktorý  realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako model nájomných domov.

Reportáž vo vyslielaní Správ RTVS s názvom Nájomné byty verzus pôžičky na bývanie (poradie 15/21, začiatok reportáže: 29. minúta a 45. sekunda).