O nás

Na Slovensku, tak ako aj v ďalších 5 krajinách Strednej a Východnej Európy, vznikla v roku 1992 pobočka v rámci Environmental Training Programme – vzdelávacieho programu pre manažment životného prostredia podporeného z fondu USAID. Program sa zameriaval na podporu regionálneho rozvoja, ochranu životného prostredia a budovanie kapacít v tom čase vznikajúcej občianskej spoločnosti. Názov našej organizácie aj počiatky jej fungovania súvisia práve s týmto obdobím. ETP Slovensko ako občianske združenie pôsobí od roku 1997.

ETP od svojho vzniku reagovalo na aktuálne potreby spoločnosti – v predvstupových rokoch do EÚ to boli najmä potreba rozvoja znevýhodnených regiónov a oblastí Slovenska, potreba rozvíjania kapacít jednotlivcov, verejnosti, samospráv a ďalších aktérov a potreba pripraviť sa ako spoločnosť na úspešnú integráciu do Európskej únie.

Od rokov 2000-2001 sme sa začali viac venovať ľuďom v sociálne vylúčených komunitách. Dnes sa zameriavame na tri hlavné programové oblasti – bývanie, práca v komunitách a vzdelávanie. Aktuálne pôsobíme najmä v Prešovskom a Košickom kraji, sídlime v Košiciach.

Aktivity na Luníku IX. v Košiciach.
Komunitné centrum Stará Ľubovňa – Podsadek.

Program bývania

V rámci sporiacieho a mikropôžičkového programu sme od roku 2007 doteraz poskytli viac ako 550 pôžičiek s tým a viac ako 80 % z nich sa nám už vrátilo. Začali sme s týmto programom v  obciach prevažne na východnom Slovensku, kde ETP v tom čase pôsobilo. Pôžičky boli nastavené ako neziskové bezúročné pôžičky, financovanie sme mali vďaka podpore Habitat for Humanity a OSF, postupne sme získali ďalších partnerov. Financie z pôžičiek boli určené predovšetkým na zlepšenie kvality bývania. Rodiny to využili napríklad na výmenu okien, opravu strechy alebo aj na postavenie nového domu. Na skúsenosti zo sporiaceho a mikropôžičkového programu sme nadviazali projektom svojpomocnej výstavby rodinných domov.

Pri projekte svojpomocnej výstavby si ľudia, ktorí majú záujem o pôžičku a chcú si postaviť vlastný dom, prvý rok sporia mesačne čiastku v hodnote, ktorá zhruba zodpovedá výške plánovaných budúcich splátok. Kľúčové sú na začiatku rozhovory o motivácii rodiny a podmienkach projektu z našej strany. Je pre nás dôležité poznať finančnú situáciu rodiny, súčasťou prípravy je aj finančné vzdelávanie.

Projekt svojpomocnej výstavby sme pilotovali v Rankovciach, kde si vtedy postavilo domčeky 14 rodín, teraz na túto skúsenosť nadväzujeme a do mestského prostredia prinášame v Košiciach na Luníku IX. Model je rovnaký ako v Rankovciach, pozemky do dlhodobého nájmu poskytuje rodinám Mesto Košice. Na Hrebendovej ulici sme v spolupráci so samosprávami, donormi a sociálnym podnikom KSK postavili aj komunitný dom, ktorý bude slúžiť ako zázemie projektu na Luníku IX a postupne v ňom rozbiehame aktivity aj pre ďalšie deti a dospelých zo sídliska. V súčasnosti dokončuje svoj domček prvá rodina a pripravujú sa ďalšie. Okrem samotnej výstavby postupne v spolupráci s mestskou časťou s mladými aj dospelými participatívne obnovujeme verejný priestor a  vytvárame oddychovú zónu na Hrebendovej.

Viac o prebiehajúcej svojpomocnej výstavbe si môžete prečítať na www.etp.sk/budujemenadej.

Svojpomocná výstavba RD Rankovce, 2015.
Projekt Budujeme nádej na Luníku IX., Košice, 2022.

Práca v komunitách

Sme neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, máme registrované služby sociálne poradenstvo, komunitné centrá a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. V rámci našej každodennej práce poskytujeme sprevádzanie a asistenciu jednotlivcom aj celým rodinám v rôznych životných situáciách. Študentom a dospelým ponúkame kariérne poradenstvo a  poradenstvo vo vzdelávaní, niekoľko z nich napríklad využilo možnosť druhošancového vzdelávania a dokončili si úplné základné vzdelanie.

Okrem poradenstva a pravidelných skupinových aktivít v komunitných centrách organizujeme aj mimoriadne komunitné aktivity – karnevaly, oslavy na deň Rómov, talentové súťaže, bazáre, športové aktivity a podobne, organizujeme aj spoločné výlety pre rodiny. O aktivitách s mládežou v rámci neformálneho vzdelávania a mentoringu viac povieme ďalej.

V spolupráci s nemeckou nadáciou EVZ Stiftung vo viac ako 30 obciach na východnom a strednom Slovensku realizujeme aj program humanitárnej, sociálnej a zdravotnej pomoci rómskym seniorom – preživším 2. svetovej vojny. Od marca 2022 v Košiciach realizujeme raz týždenne nízkoprahové aktivity pre mamky s deťmi z Ukrajiny. Nadväzujeme tak čiastočne na našu prácu v ETC v Humennom v predošlých obdobiach.

Školenia Mosty z chudoby, Košice, 2023.
Práca v komunitách. Luník IX., Košice.

Vzdelávanie

Prácu v komunitných centrách a v rámci nízkoprahov dopĺňa a rozširuje aj neformálne vzdelávanie a práca s mládežou. Realizujeme doučovanie, v rámci záujmovej činnosti sú to napríklad hudobné a dramatické krúžky, šport, tvorivé výtvarné workshopy, celoročne robíme aj kratšie výlety a v lete tábory. Mnohé z týchto aktivít realizujú alebo pomáhajú organizovať mladí pre svojich mladších rovesníkov. V komunitných centrách realizujeme aj predškolské kluby, od zavedenia povinnej predškolskej dochádzky sa zameriavame na mladšie deti vo veku 3 – 5 rokov. Od roku 2009 sme začali realizovať aj mentorský program, ktorý beží dodnes.

V spolupráci so ZŠ Ľudmily Podjavorinskej na Luníku IX a s autorizovanou trénerkou Zuzanou Križkovou pomáhame priamo na vyučovaní implementovať metódu FIE. Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie (FIE) je intervenčná metóda zameraná na rozvoj schopnosti samostatne myslieť a učiť sa. Poskytli sme tréning a priebežnú podporu skupine učiteľov zo školy, ktorí FIE využívajú na podporu rozvoja svojich žiakov. V tomto roku sa na škole uskutočnili už 3 otvorené dni pre záujemcov o zoznámenie sa s touto metódou. Chceli by sme FIE pomôcť rozšíriť do viacerých škôl. Túto metódu sme pred tým niekoľko rokov využívali s deťmi vo FIE kluboch.

Workshop v Komunitnom centre vo Veľkej Ide.
Aktivity na Luníku IX. v Košiciach.
Výlet z Komunitných centier v Banskej Štiavnici.

V rámci vzdelávania sa zameriavame aj na odbornú a angažovanú verejnosť. Od roku 2008 realizujeme školenia Mosty z chudoby, koncept ktorý v Spojených štátoch predstavila Ruby Payne. V rámci školení, ktoré sú interaktívne, naši lektori zdieľajú aj svoje dlhoročné skúsenosti z terénu. S podobným cieľom, posilňovať porozumenie a pomôcť búrať predsudky, robíme aj rovesnícke workshopy na školách, kde mladí z Luníka účinkujú ako lektori workshopov a hovoria o živote na sídlisku. Niekedy tieto workshopy prebiehajú aj formou „potuliek“ priamo na sídlisku. Na tieto osvetové aktivity sme nadviazali ešte inou formou a počas pandémie sme vytvorili escape room, ktorý sa snaží otvárať túto tému a byť pre účastníkov aktivity podnetom na ďalšiu diskusiu o porozumení generačnej chudobe. Hra sa dá rezervovať online na www.etp.sk/unik9.

O aktivitách ETP Slovensko sa môžete dozvedieť aj na www.facebook.com/etpslovensko.

Kde nás nájdete?

Košice – Luník IX

Aktivity na sídlisku realizujeme v Komunitnom centre mesta Košice, Krčméryho 2, 040 11 Košice – Luník IX a postupne rozbiehame činnosť v Komunitnom dome ETP Slovensko na Hrebendovej ulici.

Kontakt: Petra Kurutzová, koordinátorka, tel.: +421 917 179 639

Antoine De Hertogh, koordinátor, tel.: +421 907 965 784

Kancelária: +421 917 179 638

Naša poštová adresa a sídlo:

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Tajovského 1, 040 01 Košice

Komunitné centrum ETP Slovensko,  Stará Ľubovňa – Podsadek

Kontakt: Dávid Korčkovský, tel.: +421 907 889 567 

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30-11:30 – 12:00-15:30
Utorok 7:30-11:30 – 12:00-15:30
Streda 7:30-11:30 – 12:00-17:00
Štvrtok 7:30-11:30 – 12:00-15:30
Piatok 7:30-11:30 – 12:00-14:00
(prestávka na obed je od 11:30 do 12:00)