O nás

PRÍBEH ETP

Naším poslaním je podpora regionálneho rozvoja, ochrana životného prostredia a pomoc v rozvoji sociálneho, ekonomického, vzdelávacieho a kultúrneho potenciálu jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na znevýhodnené regióny, spoločensky znevýhodnené skupiny a etnické menšiny.

 • 1

  1995

  ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia, ktorá je priamym pokračovateľom medzinárodného programu Environmental Training Project for the Central and Eastern Europe.

 • 2

  Od kolísky po kariéru

  Vnímame, že pre ľudí v núdzi je najdôležitejšie dlhodobé sprevádzanie vo viacerých oblastiach života. Venujeme sa už 4-5 ročným deťom v predškolskej príprave, žiakom základných škôl v školských FIE kluboch. Mládež si založila vlastnú kapelu, dospelým pomáhame s finančným manažmentom a nezabúdame ani na pomoc a zapojenie komunity starkých.

 • 3

  Zväčšujeme možnosti - zmenšujeme rozdiely

  Snažíme sa budovať mosty medzi majoritou a minoritou. Ponúkame možnosti sebarozvoja a s našimi klientmi pracujeme na nadobúdaní mäkkých zručností, aby boli dostatočne pripravení zaradiť sa do pracovného trhu.

 • 4

  Svojpomocná výstavba

  Vďaka mikropôžičkovému programu si v Rankovciach viac ako 10 rodín svojpomocne postavilo či opravilo rodinné domy. V súčasnosti prebieha obdobný projekt na Luníku IX. Mikropôžičkový program sa nesie v duchu filozofie "Housing First".

 • 5

  Komunitné centrá

  V súčasnosti prevádzkujeme tri komunitné centrá - v Rankovciach v priestoroch evanjelickej fary, v Starej Ľubovni v Podsadku a vo Veľkej Ide. Aktivity na Luníku IX prebiehajú v priestoroch mestského komunitného centra a školy. V našich KC sa venujeme mentoringu, tútoringu, Feuersteinovej metóde, nízkoprahovým aktivitám. V dvoch KC prebieha v doobedňajších časoch predškolská príprava.

 • 7

  Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania

  Ide o metódu sprostredkovaného učenia (inštrumentálneho obohacovania Dôraz sa kladie na interakciu medzi žiakom a učiteľom (sprostredkovateľom). Lektor je aktívny a sprevádza žiaka k správnemu splneniu úlohy, nedáva mu však správnu odpoveď a nechá ho, aby na to prišiel sám. Dôležitou súčasťou tejto metódy je výchova k neustálemu vzdelávaniu a k vzbudeniu záujmu o svet okolo nás.

 • 8

  Mentoring

  Mentoringový projekt Schopné deti ponúka deťom a mladým z osád osobu dospelého človeka z majority - sprievodcu a kamaráta na ceste k samostatnosti. Lokálny mentoring sa zameriava najmä na žiakov pred skončením štúdia - lokálny mentor pomáha chránencovi pri prechode na strednú alebo vysokú školu. Online mentor pomocou digitálnych technológií buduje vzťah so svojim chránencom založený na pravidelnom kontakte a príležitostných návštevách.