International Roma Festival in Bratislava

International Roma Festival in Bratislava

Our RHAP clients took part in International Roma Festival in Bratislava, on May 18th, 2008. Many of our clients have...

Návšteva klientov projektu RHAP v obci Hrabušice

Návšteva klientov projektu RHAP v obci Hrabušice

Dňa 9.4.2008 som navštívila klientov v obci Hrabušice. Bola som veľmi prekvapená, keď mi hneď jedna starká povedala: “Ešte sa...

Medzinárodný Rómsky festival v Bratislave

Medzinárodný Rómsky festival v Bratislave

Dňa 18.5.2008 sa naši klienti v rámci projektu RHAP zúčastnili medzinárodného rómskeho festivale v Bratislave. Mnohí z našich klientov ešte...

Annual Report 2007

Annual Report 2007

Download HERE.