Show your own insight into integration

Are you a foreigner (Third-Country National, TCN) who is working, studying or looking for a new home in Košice? Are...

Ukážte vlastný pohľad na integráciu

Ste cudzinec/cudzinka? Pracujete, študujete, alebo hľadáte nový domov v Košiciach? Ste Košičan/ka, ktorý/á sa zaujíma o tému integrácie? Radi/y fotografujete?  Príďte a zapojte...

Košice – mesto mnohých kultúr

Už druhýkrát sa v Košiciach stretli členovia fokusovej skupiny medzinárodného projektu INTEGRA, aby si vymenili pohľady na to, kde a ako...

Tlačová správa: Spolupráca neziskoviek na pomoc znevýhodneným obyvateľom

V stredu 27. júna t.r. sa uskutoční od 11. do 16. hodiny v Teledome na Timonovej ulici v Košiciach workshop, na ktorom sa...

Na Spišskom hrade

Národnú kultúrnu pamiatku, nedobytný,  stredoveký Spišský hrad navštívili deti z komunitného centra v Starej Ľubovni-Podsadku. Vďaka sprievodcovi sa dozvedeli o jeho histórii,