The village of Rudňany

The village of Rudňany

is located in the district of Spišská Nová Ves. In the past it used to be an important mining town...

Obec Rudňany

Obec Rudňany

Obec Rudňany sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves. V minulosti bola významným baníckym centrom stredného Spiša.

Stretnutie nadnárodného partnerstva projektu TVOJ SPIš II.

Stretnutie nadnárodného partnerstva projektu TVOJ SPIš II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky sa uskutočnilo v čase od 27....