Projekt RHAP v spolupráci s ETP Slovensko v meste Rožňava

Projekt RHAP v spolupráci s ETP Slovensko v meste Rožňava

Vo februári 2008 sme nadviazali spoluprácu s občianskym združením ETP Slovensko so sídlom v Košiciach. Projekt realizujú naši komunitní sociálni...

Personálny poradca je človek…

Personálny poradca je človek, ktorý by mal vedieť pomôcť klientovi nájsť správnu cestu, nájsť správny smer, ktorým sa má vydať,...

Návšteva partnerov – Wales

Powys Dev Workers forum – Zúčastnili sme sa pravidelného raz za 6 týždňov sa uskutočňujúceho stretnutia Rozvojového (domáceho) partnerstva, kde...