Karpatská platforma občianskej spoločnosti

Karpatský oblúk zasahuje geograficky okrajové časti piatich súčasných štátov: Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Rumunsko.

Tlačová správa: Medzinárodná konferencia, Eger 13. – 14. júna 2019

Tlačová správa: Medzinárodná konferencia, Eger 13. – 14. júna 2019

Karpatská platforma občianskej spoločnosti Cezhraničné regionálne spoločenstvo občianskych organizácií pre sociálnu inklúziu v Karpatskom regióne.

Tlačová správa: Vyhlásenie neziskových organizácií združených v Platforme Mosty z generačnej chudoby

Pretrvávajúca medzigeneračná chudoba v južných a východných okresoch Slovenska,

Začala sa medziregionálna konferencia občianskych organizácií

Päť národov, jedna komunita. Zväčšujeme možnosti, zmenšujeme rozdiely. Tieto myšlienky z bannerov Karpatskej nadácie Maďarsko na nášho ETP Slovensko

Tlačová správa: Nová platforma neziskových organizácií: Mosty z generačnej chudoby

Mosty z generačnej chudoby je názov novovzniknutej otvorenej neformálnej platformy neziskových organizácií z celého Slovenska,