Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zapojenia sa na trh práce

Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zapojenia sa na trh práce

Psychosociálny výcvik je zameraný na rozvoj životných a sociálnych zručností, odborný výcvik je navrhnutý tak, aby napomáhal úspešnému opätovnému zapojeniu...

Mladé mamičky

Mladé mamičky

Kvalifikovaná odborníčka v oblasti zdravia, medicíny, starostlivosti o deti a tehotné ženy školí od októbra 2009 komunitných sociálnych pracovníkov z...

Sumár projektu Občianskeho združenia ETP Slovensko

Doba realizácie: august 2009 – apríl 2011

Od kolísky po hrob – Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Od októbra 2009 začína nezisková organizácia ETP Slovensko realizovať 19-mesačný projekt Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, ktorého cieľom...

Tvorivá dielňa – Kultúra a história rómov

Tvorivá dielňa – Kultúra a história rómov

Pre šiestich vybraných mladých ľudí zo všetkých 12 obcí a miest ETP od februára 2010 organizuje vzdelávanie v rámci tvorivej...