Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zapojenia sa na trh práce

Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zapojenia sa na trh práce

Psychosociálny výcvik je zameraný na rozvoj životných a sociálnych zručností, odborný výcvik je navrhnutý tak, aby napomáhal úspešnému opätovnému zapojeniu...

Mladé mamičky

Mladé mamičky

Kvalifikovaná odborníčka v oblasti zdravia, medicíny, starostlivosti o deti a tehotné ženy školí od októbra 2009 komunitných sociálnych pracovníkov z...

Young moms

Young moms

A qualified expert in the area of health, medicine and childcare has been training the community social workers in 12...

Project summary by ETP Slovakia – Center for Sustainable Development

Project summary by ETP Slovakia – Center for Sustainable Development

Sumár projektu Občianskeho združenia ETP Slovensko

Doba realizácie: august 2009 – apríl 2011