YOUR SPIŠ II – Zapájanie MVO do sociálnej ekonomiky

Stretnutie nadnárodných partnerov sa uskutočnilo v dňoch 24.-28. augusta 2005.

Personálny poradca je človek…

Personálny poradca je človek, ktorý by mal vedieť pomôcť klientovi nájsť správnu cestu, nájsť správny smer, ktorým sa má vydať,...

Návšteva partnerov – Wales

Powys Dev Workers forum – Zúčastnili sme sa pravidelného raz za 6 týždňov sa uskutočňujúceho stretnutia Rozvojového (domáceho) partnerstva, kde...

Prvé kolegyne

Pribudli nám kolegyne. Počujete dobre. V našej stolárskej dielni pracujú okrem mužov už aj ženy. Nemyslíte si, nie sú to...

Prieskum sociálnych potrieb obyvateľov obce Nálepkovo

Prieskum sociálnych potrieb obyvateľov obce Nálepkovo

V rámci projektu predloženého na výzvu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL s názvom TVOJ SPIš II. – Zapájanie mimovládnych organizácií (MVO) do...