Odstránenie počítačovej negramotnosti

Odstránenie počítačovej negramotnosti

V prípravnej fáze projektu 7. grantového kola Fondu TVOJ SPIš boli vypracované pracovné manuály s názvom „Odstránenie počítačovej negramotnosti“.

Aktivácia občanov

Aktivácia občanov

Aktivácia občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, inštitucionálna a technická podpora novozaloženého občianskeho združenia pre rozvoj komunitného života v obci.

HSP – očami okresného koordinátora

HSP – očami okresného koordinátora