The village of Spišské Tomášovce

The village of Spišské Tomášovce

is situated in the centre of the Slovak Paradise, and their fates have always been closely connected – at present...

Obec Spišské Tomášovce

Obec Spišské Tomášovce

sa nachádza v centre Slovenského raja, s ktorým boli jej osudy vždy úzko späté – v súčasnosti je križovatkou turistických...