Obec Spišské Tomášovce

Obec Spišské Tomášovce

sa nachádza v centre Slovenského raja, s ktorým boli jej osudy vždy úzko späté – v súčasnosti je križovatkou turistických...