Zlepšenie kvality bývania marginalizovaných rómskych rodín

Realizátor: Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj