Deti z osady sporia

Deti z osady sporia

V komunitnom centre Moldava Nad Bodvou prebehol pilotný projekt pod názvom Poznaj svoje peniaze.

Hlavné charakteristiky programu RFEP

Cieľom tohto vzdelávania bolo nasmerovať väčšiu pozornosť troch vekových skupín (deti, tínedžeri, dospelí) na problematiku financií, na oboznámenie sa s...

Finančné vzdelávanie

Keďže z rôznych sociologických štúdií a výskumov vyplýva, že ľudia žijúci pod hranicou chudoby, nie sú schopní sporiť a plánovať...