O potenciále na učenie sa

Na zaujímavom workshope s lektorkou Zuzanou Križkovou z Prahy sa stretli komunitní pracovníci z našich pracovísk v Rankovciach, Starej Ľubovni a Veľkej Ide,

Nové noteboooky

Dar, ktorý sme dostali od SPP – Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. nás mimoriadne potešil, pretože ním urobíme veľkú radosť našim klientom....

Rozprávkový metodický deň

„Deti, poznáte rozprávku o Mášenke?,“ takto sympaticky sa začala otvorená vyučovacia hodinu s prvákmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v Základnej...

Takto sme pracovali

Nech sa páči, video o projekte Music4Rom.

Záverečný koncert v Rankovciach

Aj v Rankovciach, rovnako, ako týždeň predtým v Starej Ľubovni-Podsadku, si mladí muzikanti z oboch lokalít vymenili skúsenosti a poznatky,...