Budujeme nádej

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je nezisková organizácia, ktorá viac ako 12 rokov zriaďuje komunitné centrá a poskytuje...

Čercheňóra – Hviezdičky, pozvánka na kultúrny program

Pozvánka na divadelné predstavenie

Zástupcovia OZ Šačanský život (Šacakero Dživipen) finišujú s poslednými prípravami ku svojmu miniprojektu v rámci programu RomaNet – Budovanie kapacít...

Arts for Roma Children

Projekt Art4ROM podporuje interkultúrny dialóg, vzájomné porozumenie a sociálnu inklúziu medzi deťmi (aj rómskymi aj nerómskymi) vo veku 5-10 rokov...