Pozvánka na divadelné predstavenie

Zástupcovia OZ Šačanský život (Šacakero Dživipen) finišujú s poslednými prípravami ku svojmu miniprojektu v rámci programu RomaNet – Budovanie kapacít na báze spoločenstva. Súčasťou ich projektu „Divadlo z mestečka“ je divadelné predstavenie a sprievodný kultúrny program. Uskutoční sa v sobotu 25. mája 2013 o 14:00 hod. v Kultúrnom stredisku v Košiciach-Šaci aj za účasti starostu MČ Košice-Šaca pána Rudolfa Rešteia a prednostky Miestneho úradu MČ Košice-Šaca pani Danky Cuperovej. Všetci ste srdečne pozvaní!

Realizátori miniprojektu Soňa Csiszárová, Svetlana Balogová a Milan Čisár touto cestou vyjadrujú poďakovanie Mestskej časti Košice-Šaca, ktorá poskytla priestory na nácviky a divadelné predstavenie.

Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK Cross-Border Cooperation Program, www.husk-cbc.eu) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.