Sumár

Fond TVOJ SPIš počas svojej existencie realizoval 7 grantových kôl (rok 2001 – 2005) pre predkladateľov projektov z miest a...

Projekt s názvom Detské ihrisko

Projekt s názvom Detské ihrisko pri MŠ je projektom 6. grantového kola Spolku hrhovskej mládeže. Absencia verejného – obecného ihriska...

Pekáreň

Pekáreň

Projekt realizuje: OZ Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj regiónu, Nová č. 40, 053 02 Spišský Hrhov

Záverečná správa projektu 6. grantového kola

Záverečná správa projektu 6. grantového kola s názvom „Klub milovníkov literatúry“

Oddychová zóna

Oddychová zóna

Projekt s názvom Oddychová zóna vo dvore Komunitného sociálneho klubu (2004) je projektom 6. grantového kola Fondu TVOJ SPIš.