In the new year at a new address

At the end of 2020, we went through major changes. We moved our headquarters and office to a new address....

V novom roku na novej adrese

Koncom roka 2020 sme sa podujali na veľké zmeny. Presťahovali sme naše sídlo a kanceláriu na novú adresu. Google síce...