Správa z činnosti  – „Premostňovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Správa z činnosti – „Premostňovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Projekt sa začal realizovať v októbri 2009 v už existujúcich priestoroch komunitného centra a v spolupráci s miestnou samosprávou, ktorá...

Jeseň je v plnom prúde, pripravujeme sa už aj na Vianoce

Jeseň je v plnom prúde, pripravujeme sa už aj na Vianoce

V októbri ukončili traja mladí ľudia z nášho komunitného centra vzdelávanie Protidrogová a sexuálna výchova a sú pripravení šíriť ďalej...

Našou najväčšou radosťou sú tí najmenší

Určite mi mnohí z mojich kolegov dajú za pravdu, že naša práca je náročná, často stresujúca, ale zažijeme popri nej...

Sexuálna a protidrogová výchova

Sexuálna a protidrogová výchova

Od júna 2010 v našom komunitnom centre prebieha „Sexuálna a protidrogová výchova“.

Tanečný krúžok

Tanečný krúžok

V mesiaci október išli všetky aktivity podľa plánu.