Veľký Blh: Október 2010

Veľký Blh: Október 2010

V komunitnom centre vo Veľkom Blhu prebiehali plánované aktivity podľa plánu.