Medzinárodná konferencia v Novom Sade (Novi Sad)

Od 15. do 17. mája 2019 sa zástupcovia ETP Slovensko, košického Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Magistrátu mesta Košice zúčastnili...

Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje (RARE): Vzdelávanie

Predstavujeme vám ďalšie krátke video zo série, ktorá sa zaoberá témou zamestnávania a zamestnateľnosti Rómov na Slovensku.

Predstavujeme Dávida Korčkovského

ETP Slovensko uvádza sériu krátkych dokumentárnych filmov Lukáša Oláha o úspešných Rómoch v rámci projektu Interreg:

Jana Pierová – bojovníčka proti predsudkom

ETP Slovensko  uvádza sériu krátkych dokumentárnych filmov Lukáša Oláha o úspešných Rómoch  v rámci projektu Interreg: 

Ivana Galdunová

ETP Slovensko  uvádza sériu krátkych dokumentárnych filmov Lukáša Oláha o úspešných Rómoch  v rámci projektu Interreg: