Cez umenie sme spoznali nových priateľov

Štvrtok, 26. júna, 13:30 hod. Dvere do sály A v košických Kasárňach – Kulturpark sa pomaly zatvárajú – signál pre zúčastnených, že...

Through making Art We made New Friends

Thursday, June 26th, 1:30 pm. The doors to room A in Kasárne–Kulturpark are slowly closing, a signal to participants that the...

Na návšteve košickej ZOO

V stredu, 25. júna, sa spolu 15 detí z Feuersteinovho klubu v Základnej škole vo Veľkej Ide a v Košiciach – Šaci vybralo na...

Deti z KC Krompachy si užili deň v Spišskej Novej Vsi

V komunitnom centre v Krompachoch si 10 detí ako odmenu za pravidelnú účasť na aktivitách s pomocou vedúcej KC, Soni...

We invite you to final artistic performances of children from several community centers

We cordially invite you to watch the final artistic performances of children from community centers in Stará Ľubovňa, Rankovce, Moldava...