Hlavné charakteristiky programu RHAP – Program Rómskej humanitárnej pomoci

Hlavné charakteristiky programu RHAP – Program Rómskej humanitárnej pomoci

V nadväznosti na predchádzajúci humanitárny projekt, realizovaný pod záštitou IOM, sa v priebehu rokov 2007-08 poskytla humanitárna pomoc starším Rómom...

YOUR SPIŠ II – Zapájanie MVO do sociálnej ekonomiky

Stretnutie nadnárodných partnerov sa uskutočnilo v dňoch 24.-28. augusta 2005.