Generally about Roma Humanitarian Assistance Project (RHAP)

Generally about Roma Humanitarian Assistance Project (RHAP)

Building on previous humanitarian project, implemented in cooperation with IOM, humanitarian assistance was provided for elderly Roma in need, who...

Hlavné charakteristiky programu RHAP – Program Rómskej humanitárnej pomoci

Hlavné charakteristiky programu RHAP – Program Rómskej humanitárnej pomoci

V nadväznosti na predchádzajúci humanitárny projekt, realizovaný pod záštitou IOM, sa v priebehu rokov 2007-08 poskytla humanitárna pomoc starším Rómom...

YOUR SPIŠ II – Zapájanie MVO do sociálnej ekonomiky

Stretnutie nadnárodných partnerov sa uskutočnilo v dňoch 24.-28. augusta 2005.