Ideme do 1. triedy

Ideme do 1. triedy

Minulý mesiac ubehol veľmi rýchlo. Pre deti to bolo prekročenie polovice prázdnin, pre budúcich prvákov posledné voľno pred nástupom do...

Krok vpred

Krok vpred

Vždy ma veľmi teší, keď vidím u klientov z našej komunity nejaký krok vpred.

Leto v Bulharsku u saleziánov

Voláme sa Spoločenstvo sv. Jozefa a fungujeme už 6. rok.

„Krok vpred“

„Krok vpred“

Vždy ma veľmi teší, keď vidím u klientov z našej komunity nejaký krok vpred.

September 2010: Nástup do školy

September 2010: Nástup do školy

V septembri je čas nástupu detí do školy. Aj niektorí naši predškoláci nastúpili do prvého ročníka.