Jurzyca bude navracať do škôl sociálne vylúčené deti

Deti z chudobného prostredia sa Jurzyca pokúsi začleniť do riadneho systému školstva. Autor: TASR | 28.3.2011 | Stanislava Harkotová

Rozhovor so Slavomírou Mačákovou, riaditeľkou ETP Slovensko

Mačáková: „18- či 24-mesačné programy terénnej sociálnej práce pre zanedbané komunity sú nedostatočné“

ETP Slovensko na zozname finalistov Ceny Nadácie ERSTE

Deväť projektov zo Slovenska na zozname finalistov Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2011, MECEM je medzi nimi

ETP Slovakia is on the list of finalists of ERSTE Foundation Award

Nine projects from Slovakia shortlisted for the ERSTE Foundation Award for Social Integration 2011; the Roma Media Center is among...

Divadlo z chatrče na košickom gymnáziu Jána Amosa Komenského

Dňa 16.3.2011 sa uskutočnilo vystúpenie Divadla z chatrče na košickom gymnáziu Jána Amosa Komenského.