Máme Cenu Nadácie Orange!

Cenu Nadácie Orange v kategórii Sociálna inklúzia prebrala včera večer v Bratislave na slávnostnom vyhlásení víťazov siedmeho ročníka súťaže naša riaditeľka Slávka...

Sme nominovaní na Cenu Nadácie Orange

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je nominované v kategórii Sociálna inklúzia.

Mapa sociálnych inovátorov je online

Mapa sociálnych inovátorov Slovenska, kam patrí aj riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková, nadobúda podobu online.

Mapa ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

Podľa Mapy sociálnych inovátorov je riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková jednou z troch najvýznamnejších sociálnych inovátorov v oblasti sociálnej inklúzie.

Cena pre občiansku spoločnosť

Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHSV) získala nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný...