Máme Cenu Nadácie Orange!

Cenu Nadácie Orange v kategórii Sociálna inklúzia prebrala včera večer v Bratislave na slávnostnom vyhlásení víťazov siedmeho ročníka súťaže naša riaditeľka Slávka Mačáková.  Dostali sme medený vavrínový veniec, diplom a finančnú odmenu osemtisíc  eur.

Cena nás nabíja pozitívnou energiou do našej ďalšej práce, ktorá má zmysel a pomáha robiť svet lepším.

Sme presvedčení, že to, čo robíme nie je iba „rómska téma“, ale téma, ktorá sa dotýka života celej našej spoločnosti, ba i jej budúcnosti.

Za spoluprácu úprimne ďakujeme všetkým našim klientom, spolupracovníkom, obciam a ich starostom, podporovateľom, priaznivcom  a priateľom, bez ktorých by nebolo možné dosiahnuť naše výsledky. Samozrejme, ďakujeme Nadácii Orange.

Nadácia Orange udelila včera ocenenia v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj. Uchádzalo sa o ne celkovo 92 neziskových organizácií, formálne splnilo podmienky 86 z nich a pätnástich na základe odporúčaní hodnotiacich komisií posunuli do druhého kola. Spolu s ETP boli v kategórii Sociálna inklúzia nominovaní aj Liga za ľudské práva, o.z., Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o.z, Združenie STORM, o.z. a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o.z.

ETP získalo ocenenie za projekt v Rankovciach a s prihliadnutím na všetky naše ostatné aktivity.

Veľmi, veľmi sa tešíme.