Cena pre občiansku spoločnosť

Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHSV) získala nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Súčasťou ceny je finančná odmena, pätnásť tisíc eur.

Dve strieborné ceny a odmenu vo výške po sedem a pol tisíca eur získali česká organizácia IQ Roma servis a reverend Archimandrit Loukataris z Grécka.

Víťazný slovenský projekt Budujeme nádej pomáha motivovaným mladým rodinám zo segregovaných rómskych komunít postaviť si legálne domy z vlastných úspor a mikropôžičiek.

Cenu prebrali riaditeľka ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj Slávka Mačáková, pán  Ondrej Sámeľ, ktorý  stavebníkom od začiatku výstavby pomáhal, a pán Milan Gašpar, jeden z aktívnych staviteľov z Rankoviec.

Cena pre  občiansku spoločnosť sa udeľuje od roku 2006  mimovládnym združeniam a osobnostiam, ktoré významne prispievajú k podpore európskej identity a integrácie.

Tohto roku sa oceňovali iniciatívy zamerané na integráciu Rómov.

O ocenenie sa uchádzalo 81 organizácii a jednotlivcov z celej Európy a do užšieho výberu sa dostalo len osem z nich. Medzinárodnej porote predsedal prezident  EHSV Henri Malosse.

Cena pre občiansku spoločnosť nie je jediným ocenením práce ETP Slovensko. Dosiaľ organizácia, ktorá vyvíja svoju činnosť v marginalizovaných rómskych komunitách od roku 2001, získala v roku 2009 cenu Gypsy Spirit a v roku 2011 Cenu Nadácie ERSTE za Sociálnu integráciu.

Projekt Budujeme nádej po prvýkrát na Slovensku overoval nový model svojpomocnej výstavby rodinných domov. Tieto domy sa stanú osobným vlastníctvom staviteľov. Vlastnoručne si ich stavajú mladí ľudia z osád na legálnych a vysporiadaných pozemkoch na základe platne vydaného stavebného povolenia. Domy majú sociálne zariadenie, elektrickú a vodovodnú prípojku a napojenie na kanalizáciu. Náklady na výstavbu si hradia budúci majitelia z vlastných úspor a z mikropôžičky vo výške 6200 €, ktorú im poskytuje ETP Slovensko. Pôžička je  zabezpečená záložným právom, splatná do desiatich rokov a jej splácanie sa začína po dokončení stavby. Pri výstavbe pomáha stavebný koordinátor.

Vďaka projektu Budujeme nádej už šesť mladých rodín z Rankoviec v okrese Košice okolie zmenilo svoj osud. Ich domovom už nie je chatrč, ale nízkonákladový dom s 3E charakteristikou – ekologický a energeticky efektívny. O výstavbu domov majú záujem aj ďalší obyvatelia osád.

Projekt Budujeme nádej sa realizuje od roku 2013. ETP Slovensko verí, že projekt bude pokračovať financovaním z verejných zdrojov Slovenskej republiky. Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytli prevažne súkromní donori.

ETP Slovensko v súčasnosti pracuje na siedmich projektoch. Tri sú vzdelávacie, dva sa orientujú na umelecké aktivity a dva projekty sú zamerané na finančnú inklúziu a bývanie (sporiaci a mikropôžičkový program).

20. októbra 2014