Exkurzia  do komunitných centier

Na cestu do Spišského Podhradia a do Starej Ľubovne sa nevybrali mnohí, ale kto šiel, neľutoval. I tu platí: Raz vidieť je...

Po konferencii k projektom Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite

Ku konferencii o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych lokalitách, ktorú včera (11.2.2015) v Prešove usporiadali neziskové organizácie Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko – Centrum...

The baton was passed – After the Conference: Developing Communities and Community on Its Way to Prosperity

We will keep returning to the conference on the community work in marginalized Roma localities that was organized by non-profit organizations...

Inspirations

Field Trip to the Community Centres The journey to Spišské Podhradie and Stará Ľubovňa was not taken by many, but...

Máme nové komunitné centrum

Nové, moderné komunitné centrum vo Veľkej Ide sme dnes slávnostne otvorili. Zmenila sa naň niekdajšia polozrúcaná obecná požiarna zbrojnica,