Granty EHP a Nórska 2009-2014 Slovensko

„Vďaka projektu sa zlepšil život 80 detí z marginalizovaných rómskych komunít. Na základe výsledkov projektu sa deti v predškolskom veku...

Učíme sa učiť sa

Učíme sa učiť sa je názov dosiaľ najrozsiahlejšej publikácie ETP Slovensko, ktorá na 240 stranách podáva dôkaz o tom, že deti z rómskych...

Seminár FIE

Seminár Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít sa uskutoční 10. novembra 2016 v Bratislave v Hoteli Falkensteiner.

Leták Učíme sa učiť sa

Deti zo segregovaných rómskych komunít začínajú povinnú školskú dochádzku spravidla bez predchádzajúcej predškolskej prípravy.

Náš nový leták

ETP rozumie problémom a potrebám znevýhodnených obyvateľov, vďaka čomu si získalo ich dôveru. Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy a...