Leták Učíme sa učiť sa

Deti zo segregovaných rómskych komunít začínajú povinnú školskú dochádzku spravidla bez predchádzajúcej predškolskej prípravy. Inak podnetné prostredie, v ktorom vyrastajú, im neposkytuje primerané podmienky pre rozvoj predškolských zručností, slovenského jazyka, ani logického myslenia. Zväčša majú nerozvinuté kognitívne funkcie, nevyhnutné pre osvojenie čítania, písania a počítania bežnými pedagogickými postupmi a aj preto v škole zlyhávajú.

Náš nový Leták Učíme sa učiť sa v skratke prezentuje, ako s nimi pracujeme.

Príprava letáku bola spolufinancovaná s  podporou Nadácií Velux a Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis.

TheVelx Fnd+VILVELlogo-karpatska-nadacia_0.jpg (700×393)