Granty EHP a Nórska 2009-2014 Slovensko

„Vďaka projektu sa zlepšil život 80 detí z marginalizovaných rómskych komunít. Na základe výsledkov projektu sa deti v predškolskom veku zlepšili v gramotnosti, počítaní, orientácii v priestore, rozšírili si slovnú zásobu a zvýšila sa ich motivácia k učeniu a poznávaniu. Dôležitú úlohu zohrali aj rodičia, ktorí prejavili zvýšený záujem o vzdelávanie a úspechy svojich detí“, takto hodnotí prínos nášho projektu Učme sa učiť sa publikácia Granty EHP a Nórska 2009-2014 Slovensko (na str. 32).