The results of activities of the local associations

The results of activities of the local associations

The results of activities of the local associations – both formal and informal groups – have been visible since the...

Výsledky snaženia miestnych združení

Výsledky snaženia miestnych združení

Výsledky snaženia miestnych združení – formálnych aj neformálnych skupín – sú badateľné od konca roku 2001. Z grantovej podpory FTS...