Projekt ocenený Nobelovou cenou aj u nás

Mikropôžičkový systém, určený pre rodiny a jednotlivcov zo znevýhodneného sociálneho prostredia, je výborný motivačný nástroj, ako môžu tieto rodiny a...

Malými krokmi na ceste k prosperite

ETP Slovensko realizuje svoje aktivity na východnom a strednom Slovensku už ôsmy rok s vynikajúcimi výsledkami:

Divadlo z chatrče

ETP Slovensko si Vás dovoľuje pozvať na predstavenie „Divadlo z chatrče“, ktoré sa uskutoční dňa 17.2.2011 o 14,30 hod. v...

Úspešný zápis predškolákov do základnej školy

Úspešný zápis predškolákov do základnej školy

V októbri 2009 sme v komunitnom centre Podsadek začali s predškolskou prípravou detí vo veku päť rokov.

ASAP 3

ASAP 3

Projekt ASAP 3 je zameraný na integráciu cudzincov s udeleným azylom a subsidiárnou ochranou medzi majoritnú spoločnosť Slovenskej republiky.