ASAP 3

Projekt ASAP 3 je zameraný na integráciu cudzincov s udeleným azylom a subsidiárnou ochranou medzi majoritnú spoločnosť Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je efektívne napomáhanie sociálnej a ekonomickej integrácie cudzincov s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou do majoritnej spoločnosti Slovenskej republiky, so zvláštnym zreteľom na zraniteľné skupiny prostredníctvom poskytovania komplexných služieb v rámci všetkých integračných dimenzií, t.j. jazykovej, ekonomickej a kultúrno-spoločenskej, pričom koncepcia projektu zdôrazňuje najmä riešenia s trvalým dopadom na proces a výsledky integrácie cieľovej skupiny. Trvanie projektu je od 01.01.2011 do 31.12.2012.

projekt spolufinancuje: Európsky fond pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

partner projektu: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

manažér projektu: Tomáš Bauer, tel.: 0918 688 508, tmsbauer @ gmail.com

regionálny koordinátor pre východné Slovensko: Slavomír Kutaš, tel.: 0918 802 235, kutas@ke.etp.sk