O Luníku IX a o chudobe

Chudoba ako sociálny a ekonomický jav. Porozumenie chudobe. Rozdiel medzi situačnou a generačnou chudobou.

Prvé stretnutie účastníkov druhošancového vzdelávania

Vo Veľkej Ide sa uskutočnilo (21. septembra 2018) prvé spoločné stretnutie účastníkov projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie.

Chystajú sa študovať

V komunitnom centre v Starej Ľubovni-Podsadku sa stretli záujemcovia o druhošancové vzdelávanie. Najprv si prečítali inšpiratívny príbeh Hlboké temné tajomstvo môjho ocka

TLAČOVÁ SPRÁVA: AKO ROZUMIEŤ CHUDOBE. Workshop pre pracovníkov inštitúcií a organizácií, ktoré poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom košického sídliska Luník IX

Odborným pracovníkom inštitúcií a organizácií, ktoré poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom Luníka IX a nie je im ľahostajná budúcnosť najväčšieho mestského geta...

Chudoba je všade rovnaká

Čo účastníkov dvoch uplynulých dvojdňových školení Z chudoby k sebestačnosti najviac prekvapilo z toho, čo sa na nich dozvedeli?