Prvé stretnutie účastníkov druhošancového vzdelávania

Vo Veľkej Ide sa uskutočnilo (21. septembra 2018) prvé spoločné stretnutie účastníkov projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie.


Na futbalovom ihrisku sa zišli účastníci projektu zo štyroch lokalít – devätnásti z Veľkej Idy, o jedného menej zo Starej Ľubovne, deviati z Rankoviec a štyria z Luníka IX.  Prišli medzi nich aj sociálni pedagógovia a odborní pracovníci ETP. Spolu sme vytvorili veselú 62-člennú partiu, pozitívne naladených a motivovaných ľudí.

Cieľom stretnutia bolo navzájom zoznámiť študentov druhošancového vzdelávania a zmerať si sily vo futbale.

Povzbudiť a podporiť kamarátov prišli aj majsterky a majstri z elokovaného pracoviska vo Veľkej Ide Strednej odbornej školy technickej v Košiciach na Kukučínovej 23 so svojimi žiakmi.

1. miesto vo futbale si odniesli domáci hostitelia z Veľkej Idy

2. miesto obsadil tím zo Starej Ľubovne

a o 3. miesto sa podelili  Rankovce a Luník IX.

Na obed sme si všetci pochutnali na teplej pizze a po občerstvení nasledoval kvíz na rozvoj komunikácie a na spoluprácu medzi komunitnými centrami.

Deň ubehol veľmi rýchlo, počasie nám prialo a každý si odnášal domov kopec zážitkov a nových priateľov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré sa uskutočnia raz v mesiaci.

 

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo