Metodická príručka hodnotenia stratégie mesta v oblasti integrácie cudzincov

Migranti sa sťahujú do miest, kde hľadajú lepšiu kvalitu života, majú lepšie možnosti zamestnať sa a získať prístup

TLAČOVÁ SPRÁVA – ŠKOLSKÉ KLUBY ZNOVU PRACUJÚ

Od dnešného dňa začínajú pracovať školské kluby Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE) v Rankovciach a Starej Ľubovni-Podsadku,

Druhošancové vzdelávanie: Hlavný cieľ a čiastkové ciele. Aktivity ETP v projekte

Hlavným cieľom projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové  vzdelávanie je nastaviť model,

Všade dobre, na Luníku najlepšie

„Všetci mi veľmi chýbate! Lebo  všade dobre, ale na Luníku najlepšie,“ napísala mentorka Miška svojim chránenkyniam Timejke a Vaneske z Luníka IX

Výzva: Ubytovanie, prenájom  priestorov, strava, občerstvenie a catering počas dvoch školení

Výzva: Ubytovanie, prenájom priestorov, strava, občerstvenie a catering počas dvoch školení

Výzva na predkladanie ponúk  na zákazku zadávanú podľa § 117 Zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení...