Výzva: Ubytovanie, prenájom  priestorov, strava, občerstvenie a catering počas dvoch školení

Výzva: Ubytovanie, prenájom priestorov, strava, občerstvenie a catering počas dvoch školení

Výzva na predkladanie ponúk  na zákazku zadávanú podľa § 117 Zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení...

September na Luníku IX

Hoci sa už začal nový školský rok, medzi deťmi z Luníka IX ešte rezonujú prázdninové zážitky z letných aktivít s...

Z chudoby k sebestačnosti – Druhé rozšírené vydanie

Autori druhého rozšíreného vydania publikácie Z chudoby k sebestačnosti dôverne poznajú ľudí zo sveta chudoby – deti i dospelých, mužov i ženy