September na Luníku IX

Hoci sa už začal nový školský rok, medzi deťmi z Luníka IX ešte rezonujú prázdninové zážitky z letných aktivít s...

Z chudoby k sebestačnosti – Druhé rozšírené vydanie

Autori druhého rozšíreného vydania publikácie Z chudoby k sebestačnosti dôverne poznajú ľudí zo sveta chudoby – deti i dospelých, mužov i ženy